Forsvarssjefen hilser

Gratulerer med 125-årsjubileumet. NROF har siden oppstarten jobbet aktivt for Forsvaret. Forbundet har vært en betydelig bidragsyter til vår forsvarsevne og forsvarsvilje. Reservister har alltid vært viktig for Forsvaret. Medlemmene i NROF utgjør et nettverk som strekker seg langt ut over Forsvaret. Medlemmene knytter dermed folk og forsvar sammen. Jeg er også svært glad for alt det frivillige arbeidet medlemmene i NROF legger ned for eksempel for skyttersaken, våre veteranorganisasjoner og ikke minst for Heimevernet – for å nevne noen. Takk for innsatsen.

Reservister har hatt ulik betydning for Forsvaret gjennom de 125 årene NROF har eksistert. Gjennom de siste tiårene har Forsvaret utviklet seg til et mindre, men mer beredskapsklart forsvar med færre reservister. Utviklingen den seneste tiden har igjen vist oss hvor avhengig Forsvaret er av reservister. Det er reservister som gir Forsvaret volum og utholdenhet. Det er reservister som bringer inn viktig sivil kompetanse i styrkestrukturen.

Forsvaret har igjen forstått viktigheten av en styrkestruktur der personellet vet hvor de skal møte, er utrustet som soldater og får jevnlig trening. Forsvaret er ikke i mål med en revitalisert reservistordning, men det jobbes systematisk med å få dette helt i orden. For å finne de gode, fremtidige løsningene for reservister i Forsvaret er NROF en av de viktigste bidragsyterne.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Torgeir Haugaard Forsvaret

Medlemmene i NROF investerer tid og energi på forsvarssaken. Det er vi mange som setter stor pris på. Fred, frihet og demokrati kommer ikke gratis. Det minner våre veteraner oss fortsatt om. Forsvarsdebatt og forsvarsopplysning bidrar til forsvarsvilje i hele befolkningen. Samfunnssikkerhet og statssikkerhet i et sammensatt trusselbilde henger nøye sammen. For at vi som nasjon skal være best mulig forberedt på det uforutsette, er reservister en god løsning.

På samme måte som Forsvaret hele tiden utvikler seg, tilpasset våre sikkerhetspolitiske omgivelser, så må NROF gjøre det samme. NROF har vist seg som en endringsvillig og tilpasningsdyktig organisasjon. Det er ikke lenger en organisasjon kun for det vi tidligere kalte reserveoffiserer. Medlemskap er åpent for alle som enten tjenestegjør eller har tjenestegjort som spesialist, befal eller offiser. NROF har blitt en organisasjon som favner alle som har vært ansatt i en militær stilling eller har forpliktet seg til en stilling i styrkestrukturen.

Det er viktig å markere milepæler. Et 125-års jubileum er en anledning til å markere historien, og det er samtidig en anledning til å se fremover. Gratulerer så mye med jubileum og tusen takk for den jobben dere alle gjør for forsvarsevne og vår forsvarsvilje.

 

For alt vi er. Og alt vi har.

 

 

 

Eirik Kristoffersen

General

Forsvarssjef