Første pulje med «HV-utdannede» ukrainere er ferdige

I et av Heimevernets øvingsfelt i Trøndelag hører vi skuddsalver og kommando-rop. «Contact! Contact!» De kvinnelige ukrainske tolkene oversetter det videre til ukrainsk.

PP/RUNE HAARSTAD, HEIMEVERNET OG KRISTIAN KAPELRUD (FOTO)

Stedet er et nyetablert skyttergravsystem og nedgravd støttepunkt. Fire ukrainske soldater rydder løpegraver med korte skuddsalver og blå øvingsgranater. Langs kanten av skyttergraven løper en instruktør fra Heimevernet. – Du er skadet i høyre fot! Fix it! brøler han ned til ukrainerne. Dette er soldater som kommer rett fra fronten og skal tilbake dit. De fleste har kamperfaring.

Ukrainske soldater øver på skyttergravsstrid med hjelp fra norske instruktører fra Heimevernet.

God stemning

Heimevernet i Trøndelag (HV-12) har i løpet av kort tid rekruttert en stab og instruktører – de fleste fra styrkestrukturen, det vil si innsatsstyrkene og de lokale HV-områdene. Nå er den første kontingenten ferdig utdannet og sendt tilbake til kampene i hjemlandet. Sjef HV-12, oberst Jens Christian Junge oppsummerer det på denne måten:

–  Jeg har mottatt gode tilbakemeldinger fra ukrainerne, responsen er bra, og det ser ut som vi treffer bra utfra standpunkt. Den ukrainske SNR (Senior National Representative) var rett og slett superfornøyd. Det har vært god stemning blant ukrainerne. Iherdig og god planlegging ukene i forkant og god rekruttering av instruktører har også vært suksesskriterier. Styrkestrukturen i HV har levert godt, sier en stolt sjef for HV-12.

– Alt her er veldig bra, jeg ønsker å si at vi setter veldig pris på det dere gjør og vil gjerne takke de dyktige instruktørene, sier SNR «Vasilij».

– De gjør hva de kan for å tilpasse treningen for oss, sier en av de ukrainske soldatene gjennom tolken.

– Vi er veldig takknemlige for å få så god trening som vi gjør her. Erfaringene herfra er viktig for at vi kan støtte våre brødre og søstre i kampen.

En av de som får utdannelse som skarpskytter er 47 år gamle «Veterok». Hun har vært med siden russerne gikk inn i Krim i 2014. I 2018 åpnet Ukraina opp for kvinner i operative stillinger. Da meldte hun seg på et skytekurs. Det første innrisset i kolben fikk hun derimot før kurset. Med god hjelp fra flinke makkere ble hun stadig en bedre skytter. Siden den gang er det blitt flere innriss.

– I Ukraina har vi ikke den luksusen til å øve med så mye ammunisjon som vi gjør her. I Norge får vi mengdetrening og kan dra hjem for å gjøre en bedre jobb mot fienden.

Forsvarsministeren full av lovord

Fredag 12 mai var det pressedag i Trøndelag heimevernsdistrikt 12. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram og Morten Eggen (Fungerende sjef HV) var tilstede. Pressen ble med på en omvisning til de forskjellige troppene.

 Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har fulgt operasjon ”Gungne” tett, og møtte de ukrainske soldatene mot slutten av kursperioden.

– Treningen er viktig for dem, men også for oss. Jeg er glad for at vi kan bidra på denne måten med å støtte Ukraina i den viktige forsvarskampen, sier forsvarsministeren.

– Det gjør inntrykk å møte dem, dette er soldater som kommer fra strid, de får trening her, og så skal de tilbake til fronten. Krigen kommer veldig nært, og det kjennes veldig meningsfullt at vi kan bidra til å gjøre dem i best mulig stand til å forsvare seg, sier Gram.

I løpet av 2023 skal det utdannes 3200 ukrainere fordelt på Operasjon Gungne i Norge og Interflex i Storbritannia. Fungerende sjef HV, brigader Morten Eggen, er klar på at dette er en oppgave som passer Heimevernet helt perfekt.

– Dette oppdraget har vi fått ut året, men vi er forberedt på å forlenge, skulle det komme beslutning om det. Vi stiller med en stor styrke og mye erfarne folk som kan løse oppdraget uansett hva som skulle komme.

Operasjon Gungne ledes av HV-12, men blir støttet av naboene Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11, Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14, Heimevernets våpenskole med skarpskytterkompetanse og Luftforsvarets skolesenter med instruktører og sanitetskompetanse. Treningsprogrammet har altså fått navnet Operasjon Gungne. Gungne er ifølge norrøn tro Odins spyd.

Norsk snekker lærer opp ukrainsk snekker – de norske instruktørene fra HV har militær og sivil bakgrunn som gjør dem ekstra godt egnet til et oppdrag som dette. Det er voksne folk som lærer opp andre voksne folk.

Justerer opplegget og fortsetter 

For å få til dette har distriktsstaben i HV12 etablert et utdanningskompani. Planoffiseren, major Otto Løvland, ble første sjef for kompani Hegra.

–  Vi har gjennomført utdanningsprogrammene i henhold til plan. Tilbakemelding tilsier at vi treffer godt med programmene, og at vi leverer relevant utdanning. Det er selvfølgelig behov for justeringer av opplegget, både innen utdanning og støttevirksomhet, så det er fortsatt mye som gjenstår før jeg vil kalle operasjonen for ferdig etablert.

Første kontingent av ukrainske soldater under opplæring i Operasjon Gungne er sendt tilbake til krigen i hjemlandet. Med seg har de fått viktige ferdigheter som lagførere, skarpskyttere og sanitetspesialister fra de norske HV-soldatene.

Ukrainske soldater trener på å gå inn i bygninger og rom på tryggest mulig måte. Instruktør fra Heimevernet følger med på hvordan de gjør det.