CIOMRs neste president

Johan Storm Munch:
CIOMRs neste president

Den interallierte reserveoffiserorganisasjonen for sanitetspersonell (CIOMR) får i begynnelsen av august nytt presidentskap, og det er norsk – for første gang siden 2000. Den innkommende presidenten, oberstløytnant (p) Johan Storm Munch, går løs på oppgaven med masse energi.

PP/ ROY THORVALDSEN

 

– Jeg ser virkelig frem til å begynne på oppgaven, og overtar et CIOMR med svært positiv utvikling. CIOMR holder et militærmedisinsk meget høyt nivå og er i utvikling som en mer og mer relevant bidragsyter i NATO.

Hva er status for CIOMR nå som det norske laget skal ta over stafettpinnen?
– Vi har vært igjennom og er delvis fortsatt i en pandemi som har begrenset mye, men CIOMR har likevel klart å opprettholde et faglig høyt trykk ut til medlemslandene, og er inne som rådgivere i NATOs sanitetsjefsforum (COMEDS) og andre fora. Vi har utviklet et Junior Medical Reserve Officer program, for å rekruttere fra den yngre garde, og er i god dialog med nye nasjoner.

Johan Storm Munch som dommer under Tactical Combat Casualty Care-delen av CIOR/CIOMR’s konkurranse i militære ferdigheter (MILCOMP). Foto: Henry Plimack, CAPT USCG (p)/CIOMR Public Affairs.

Hva blir det viktigste Norge kan bidra med i den neste toårsperioden?
– Vi kommer til å fokusere på å opprettholde og styrke det militærmedisinske faget, utveksle «best practice» mellom landene, videreføre det gode forholdet vi har til organisasjonens samarbeidspartnere, involvere medlemsnasjonene mer, og styrke komiteene. Vi har også noen nye tanker rundt ytterligere områder vi kan bidra på, men det får vi komme tilbake til.

 

Hvilken bakgrunn har du for denne jobben?
– Min militære bakgrunn er befalsskole og stabsskole, stillinger som sjefslege i Hæren, stabslege i FOH [Forsvarets operative hovedkvarter] og FSAN [Forsvarets sanitet], fregattlege og FPVS-lege [Forsvarets personell- og vernepliktssenter]. Jeg har også erfaring fra INTOPS [Internasjonale operasjoner] i Libanon, Kosovo, Aden og Afghanistan. Dette har gitt meg et bredt grunnlag både når det gjelder internasjonalt samarbeid og militærkjennskap. Jeg er også kirurg med mage/tarm-spesialitet, og har mye erfaring med traumatiske skader. En rimelig tung faglig bakgrunn er en fordel i denne jobben.

 

Hva er CIOMRs rolle?
– CIOMRs rolle er å være NATOs ressurs innen sanitetsreservister. Vi skal gi råd om policy, og være relevant for medlemslandene ved utveksling av kunnskap og konsepter, og også forsøke å bringe nasjonene i NATO/PfP nærmere hverandre.

 

Disse store internasjonale (interallierte) reservistorganisasjonene har ord på seg for å være diskusjonsfora uten særlig betydning, at de i realiteten er nokså irrelevante, og at de ofte uttaler seg om spørsmål som ingen har stilt – hva sier du til det?
– Det stemmer i liten grad for CIOMR. Her er det høyt faglig nivå, og ny kunnskap blir kommunisert tilbake til nasjonene. Et eksempel er fra en kongress for et par år siden, hvor en kanadisk forsker hadde vist at eksplosjoner gir varige forandringer i hjernen. Den norske «tradisjonen» om tilpasning til sprengning ble etter det stoppet. Internasjonale signaler og praksis er derfor viktig å ta med seg. I Norge har vi et veldig godt samarbeid med Saniteten i Forsvaret, som bidrar til at kunnskapen blir delt.

 

Hva er det viktigste CIOMR kan bidra med?
– CIOMR bidrar til spredning av militærmedisinsk kunnskap og erfaring blant NATO-nasjonene, og er en relevant bidragsyter i Alliansen som rådgiver for optimal utnyttelse av reservister.

 

Hva har CIOMR egentlig bidratt med i de 74 årene organisasjonen har eksistert?
– CIOMR har bidratt til endringer i enkeltlands håndtering av sanitetsspørsmål, en bedre og tettere forståelse blant medlemslandene, og de deltakende nasjonale reservistorganisasjonene har fått ny kunnskap og erfaring.

 

Gleder du deg til å ta fatt?
– Det gjør jeg absolutt. Og det er med ydmykhet jeg overtar presidentskapet etter den nåværende belgiske presidenten. Det har vært gjort viktige fremskritt de siste to årene som det er viktig å ta vare på og videreføre.

 

Hvem består det norske presidentskapet ellers av, og hvilken bakgrunn har de?
– Visepresident er oberst Geir Bjerkan, ortoped og fagansvarlig i FSAN. Assisterende generalsekretær Norge for operasjoner er oberstløytnant Bent Salberg fra FSAN, assisterende generalsekretær Norge for planlegging er Ole Kristian Haagenrud fra NROF-sekretariatet. Major Anders Wiik, brigadelege i Brigade Nord, overtar min funksjon som norsk representant i CIOMR

Visepresident: Oberst Geir Bjerkan blir visepresident mens NROF og FSAN samarbeider om CIOMR-presidentskapet.

 

Hvor står vi når Norge er ferdig med sin presidentperiode, to år fra nå?
– Målet er at CIOMR skal være ytterligere styrket med flere nasjoner, og som deltar mer aktivt. Vi er en respektert og relevant samarbeidspartner til COMEDs og andre NATO-organisasjoner, det militærmedisinske nivå holder svært høyt nivå, og atskillig flere reservister i medlemslandene er involvert og følger CIOMRs arbeid nå enn tidligere. Vi har en del nye folk på vei inn i enkelte av nøkkelposisjonene, som skal drive organisasjonen videre, sier Munch.

CIOMR er søsterorganisasjonen til den interallierte reserveoffiserkonføderasjonen CIOR, der NROF også er medlem. På www.ciomr.org kan du lese mer om organisasjonen.