Bli med på årets militærmaktseminar! 

Forsvarssjefens fagmilitære råd vil bli lagt frem tirsdag 8. oktober. Til seminaret vårt 16. og 17. november kommer sjef Forsvarsstaben, sjef Hæren, sjef Sjøforsvaret og sjef Heimevernet. Kommer du?

Send påmelding til post@sekr-nrof.no i dag.

 

Militærmaktseminar 2019