Forsvarets ledere samles hos NROF

Bli med på NROFs militærmaktseminar på Forsvarets høgskole lørdag 16. november. Dagen vil gå fra kl. 0900 til ca. kl. 1700. Merk endringen til kun én dag.

Fokus i år vil være Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR).

Leder av FMR-arbeidet, brigader Øyvind Kvalvik, vil innlede dagen med å fortelle om anbefalingene i rådet som ble fremlagt tidligere i måneden.

Hva vil så FMR si for den enkelte forsvarsgren?

Først ut er sjef Hæren, generalmajor Eirik Kristoffersen. Deretter følger sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes; sjef Heimevernet, generalmajor Elisabeth Gifstad Michelsen; sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland og sjef Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes.

Send påmelding til post@sekr-nrof.no i dag.

https://www.nrof.no/aktivitetskalender/forsvarets-ledere-samles-hos-nrof/