Hvordan oversette militær kompetanse?

Hvordan oversette militær kompetanse til det sivile arbeidslivet?

Konsulentfirmaet Deloitte ønsker å snakke med reservister og veteraner og på den måten ta del i erfaringer og synspunkter fra nettopp dere. Kan du tenke deg å bidra? NROF har fått to – 2 plasser og vi trenger to «førstemann-til-mølla-medlemmer». Du trenger hverken å være arbeidsledig eller arbeidssøkende for å delta, men du må kunne sette av tiden torsdag 27. juni kl. 1000-1200.

Praktisk opplegg:
Forsvaret innleder ca. 30 minutter først. Deretter er det gruppeinndeling og sammen med Deloittkonsulenter blir det ca én times prat før det avsluttes med en enkel lunsj. Alt skjer i Oslo, rett ved Oslo S.

På ettermiddagen kl. 1700-1800 vil Deloitte presentere hovedpunkter fra dagen til organisasjonene. Deltagerne kan velge om de ønsker å være med her.

Vil du være med? Send en e-post til camilla.brisa@sekr-nrof.no.

Therese Reenaas Ekeberg arbeider til daglig i DEFA og tjenestegjør i HV-02. Hun ble portrettert i Pro Patria nr. 1/2019. Foto: Defa Norge.