Årsmøte i NROF Vest Telemark 27. mars 2019

Vi skal ha årsmøte i avdelinga vår den 27. mars i HV lageret i Mestabygget i Åmot kl. 18.00.

Vi tar opp vanlege årsmøtesaker som gjennomgang av årsmelding, rekneskap og valg. Denne gongen òg valg av Våpenansvarleg så Politiet krev dette for å kunne godkjenne våpensøknaden til vårt nye våpen HK MR 223. Dette er eit våpen vi har fått av NROF sentralt for å auke skyteaktiviteten i avdelinga vår:)

 

Vil og takke alle som har bidrege med Grasrotandelen sin frå NORSK TIPPING, vi fekk inn om lag kr. 700,- i 2018. OG vi ligg allereie på kr 550,- hittil i år! Tusen Takk!

 

Minner òg om at Forsvarsmuseet i Vinje har Årsmøte torsdag 21. mars, der Sjt.maj Jan Helge Dale vil halde eit foredrag og sine opplevingar i Afghanistan samt hans tankar rundt dagens Forsvar.