Forsikring – til info

En av oppgavene som ny formann er å informere om følgende under. Til info -dette er ikke nytt og står i NROF sin håndbok, men skal likevel minnes på.
Enkeltmedlemmer:
Forbundet har ikke noe form for ansvar overfor enkeltmedlemmer som deltar i NROFs aktiviteter, dersom denne skulle forulykke, skade seg eller andre. Medlemmene må selv tegne de nødvendige forsikringer som dekker eventuelle ulykker og skade.