Årsmøte 2024!

Møte ble avholdt med gjennomgang av året 2023, valg, info fra Ståle Sandholt fra NROF Sentralt, redegjøring rundt beredskap/flyplass/planer av Trond Jacobsen og ble avsluttet med bilder og prat rundt oppdrag i England ved Thomas Stavdal og Jørn JøinJøin Jønnevald.
Nytt styre for 2024 er:
Formann: Jørn Strømme
Nestformann: Lars K. Hovland
Regnskap: Kjell Arne Rusti
Sekretær: Sondre T. Haglund
Styremedlem: Geir Milkåsa
Styremedlem 2: Gøran Haugland
Varamedlem 1: Fredrik Rundløw
Varamedlem 2: Marius Tremyr
 
hilsen Jørn Strømme