Åpent stevne i NROF Grenland sin regi er flyttet fra 02.12 til 09.12!

Åpent stevne i NROF Grenland sin regi er flyttet fra 02.12 til 09.12!
Rubic er oppdatert og SKAL brukes (evnt send meg mld ved trøbbel med Rubic👍).
4 stager, tentativ ammo bruk er: 60×223/5.56 og 40x9mm.
Vedr ammo – gjester har egen ammunisjon!👍
Vel møtt! 🇧🇻❄️🇧🇻