NROF avd. Ringerike, viktig informasjon

STYRET

 • Formann:                Tor Espen Borgersen, tlf: 91781801
 • Nestformann:         Paul Urrang Markussen, tlf: 91639451
 • Sekretær:                 John Anders Ingebo, tlf: 93036262
 • Kasserer:                  Ola Ø. Hoel, tlf: 32159349
 • Styremedlemmer:
  • Espen Leiksett, tlf: 90607537
  • Ole Martin Hakvaag, tlf: 90526535
  • Marius Torgersen, tlf: 41734081

Vipps: Nr 560345

Ved betaling via Vipps, husk å oppgi fullt navn og hva betalingen gjelder.

SKYTEUTVALGET

Skyteutvalget tilbyr et vidt spenn av skytemuligheter. Herunder pistolskyting, rifleskyting og Nivå-3 skytinger. Sistnevnte stiller særskilt høye krav til sikkerhet og egenkompetanse. Skytingen i NROF deles inn i ulike nivåer, -avhengig av kompleksitet og dertil krav til ferdighet, ref. NROFs skytereglement.

Vi gjennomfører våre aktiviteter i sommerhalvåret på Ringerike skytesenter, Buttentjern. I vinterhalvåret gjennomfører vi treningsaktiviteter med cal. 22 miniatyr på Frøystad idrettsanlegg på Roa.

Våpenseksjonens oppgaver er å planlegge og gjennomføre aktivitetene i terminlisten med relevans, høy kvalitet og sikkerhet. Samt saksbehandle alle søknader om utlånsvåpen/erverv, og sørge for at virksomheten drives slik Styret, NROF sentralt, Politiet og omverdenen forventer av oss.

Skytingen består hovedsakelig av pistolskyting på flerbruksbanen (bane 9), Buttentjern. Våre aktiviteter spenner fra grunnleggende pistolskyting til avansert nivå 3 skyting. Det skytes åpne stevner og avdelingsstevner, samt merkeprøver som FDs premie, Det Militære Skarpskyttermerket og NAIS. Sikkerhet er alltid prioritet, og vi krever at du har deltatt på NROF-Sikkerhetskurs når du skal skyte med oss.

Ved åpne stevner, er det også mulig å skyte rifle. Og ulike baner på skytesenter leies ved behov. Antrekk er som utgangspunkt sivilt fritidsantrekk, eventuelt reglementert uniform. Ved stevner og merkeprøver er det regler vedrørende antrekk og hjelpemidler, ref. NROFs skytereglement.

Instruks for skyteleder

SKYTEPROGRAM

Månedsmatch

FD’s premie i pistolskyting

Skarpskyttermerket pistol

NAIS pistol

VANDREPOKAL

Avdelingen har en vandrepokal for pistolskyting. Statuttene bygger på at man må vise forbedring sesong for sesong.

SKYTEKURS

Sikkerhet er vårt overordnede krav innen skyting. Som ny skytter, må du delta på vårt sikkerhetskurs. Selv om du har skyteerfaring fra tidligere, vil vi at du skal få informasjon, -og settes inn i de regler og gjennomføringsmåter som gjelder hos oss. Årets (2019) sikkerhetskurs vil bli kun for avdelingens medlemmer.

Sikkerhetskurset er et grunnleggende kurs som alle skyttere i NROF skal gjennomgå. Kurset er normalt på 6 timer og har en teoridel på 2 timer og en praktisk del på henholdsvis 2 timer for pistol og 2 timer for gevær. Kurset gjennomføres med teori og praktisk skyting på Buttentjern. Deltakerne må selv medbringe hørselsvern og briller. Valgfritt sivilt antrekk.

 • Pris ikke- medlemmer av avdelingen, kr. 300,-
 • Pris medlemmer av avdelingen, gratis

For å kunne delta på konkurranser i nivå 2, trene selvstendig uten veiledning på nivå 2 treninger og erverve våpen igjennom NROF, må man ha skytekurs nivå 2. Kurset er normalt på 9 timer og har et økt fokus på sikkerhet, reglement, NROF som organisasjon, samarbeidsavtalen mellom NROF og Forsvaret og skyteprogrammer med presset skytetid. Kurset er delt i korte og lange våpen med 3 timer på hver og en felles teoridel på 3 timer. Teorispørsmålene vil bli sendt ut på forhånd. Deltakerne må selv medbringe hørselsvern og briller. Valgfritt sivilt antrekk.

 • Pris ikke- medlemmer av avdelingen, kr. 800,-
 • Pris medlemmer av avdelingen, gratis (2019)

PÅMELDING KURS

Ønske om kurs sendes til avdelingen (begrenset antall plasser på hvert kurs)
Mailen må inneholde følgende informasjon:

* Fullt navn
* Grad
* Medlemsnummer
* Mobiltelefonnummer
* Fødselsår
* Mailadresse

Kursene blir satt opp i avdelingens terminliste og man må i tillegg til å sende kursønske, melde seg opp via «min side».

Terminliste skyting våren 2021

 • Kontaktperson Torstein Dynna tlf: 90946393