Spennende foredragskveld

Mandag 18. november kl. 1600 – merk ny dato

EUROPA – HVA NÅ?

“If I want to call Europe, who do I call?” – Henry Kissinger

Dette seminaret er det 21. i rekken som avholdes på Akershus og hvor vi søker å sette fokus på geopolitiske utviklingstrekk. Som tidligere år er det i samarbeid med Forsvarets høgskole.

Nå er tiden inne for å sette Europa på agendaen og vi har følgende panel:
Ulf Sverdrup, direktør ved NUPI – «Europa – hva nå?»
Odd-Harald Hagen, generalmajor og sjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet – «Nye utfordringer og sikkerhetspolitiske dilemmaer – Hvordan styrke forsvarsevnen?»
Herbert Kristoffersen, fagsjef i Finansdepartementet – «Er Europa i ferd med å sakke akterut?»

Oberst Atle Stai, sjef for Forsvarets stabsskole og samarbeidspartner, ønsker velkommen.

Det blir også foredrag av Jakob Strandheim fra «Shetlandsgjengen». Han har over 50 overfarter med KNM Hitra og fiskeskøyter.

Spesielt innbudte gjester er August Rathke og Erling Lorentzen, begge fra Kompani Linge. Det vil også være mulig å besøke «Lingeloftet».

Møtet er gratis og avholdes i Fanehallen. Middagen på Artilleriloftet har en kuvertpris på kr. 700,-. Det er opp til den enkelte om man vil delta på middagen. Antrekk jakke/slips. Legitimasjon må forevises.

Påmelding til stein.ove.bakke-hanssen@forsvarsbygg.no eller tlf. 906 06 480. Innbetaling skjer til kontonr. 6034 05 32735 innen 13. november.

Les fullstendig program her.