Seniordag 16. oktober

Nå er det seniorenes tur!

NROF Oslo inviterer til en feltmessig og sosial dag den 16. oktober.
Benytt anledning til å repetere gamle skyteferdigheter, gjensyn med NROF kolleger, dagsaktuelt foredrag om Afghanistan og forpleining av høy standard.

Program

0900-0910 – Løvenskioldbanen
Velkommen

0910-1210 – Løvenskioldbanen, NOP pistolbane
«Oppfriskningskyting»
Vi varmer opp med noen tilvenningsøvelser og innskyting (20 skudd)
Tellende konkurranseskyting, Skarpskyttermerket:

  • 5 skudd presisjon, beste hånd, skytetid 90 sekunder
  • 5 skudd duell, fritt grep (2 hender). Skiven er fremme 3 sekunder, borte 7 sekunder, det avgis et skudd hver gang
  • 5 skudd serie, fritt grep, skytetid 15 sekunder

Øvelsen gjentas 2 ganger, beste resultat blir tellende

Det skal skytes med pistol, 9 mm eller grovere, man kan ha med egen pistol, eller låne Glock 17 av avdelingen. 9mm ammunisjon er tilgjengelig på banen, det bør meldes fra ved påmelding om behov for lånevåpen.

1210-1240 – HMKG
Forflytning til HMKG ved egen forsorg

1330-1425 – ENO – HMKG
Foredrag av Oberstløytnant Harald Høiback
«Sammenbruddet i Afghanistan – Hva ville Clausewitz ha sagt»

Clausewitz bok «Om Krigen» er en av få militære klassikere. Hvilke lys kan den kaste over vårt lange og mislykkede engasjement i Afghanistan? Oblt. Harald Høiback har nylig utgitt boken «En kort introduksjon til Carl von Clausewitz – Krigens filosofi» og vil med utgangspunkt i denne forsøke å besvare spørsmålet.

1430-1500 – Akershus Festning
Forflytning til Akershus Festning

1500-1630 – Akershus Festning
«Krigens Skjebner»

Skuespiller og forfatter Ross Kolby vil ta oss med på syv sentrale hendelsere under den 2. verdeskrig i Norge sett igjennom øynene til mennesker som var med på dem. Forestillingen er Kolby’s bidrag til å få oss til å huske hva som skjedde.

1630-1900 – Akershus-kantinen, Forsvarets Høgskole
Middag og premieutdeling

Administrative Bestemmelser

Påmelding innen den 12. oktober til:
Kontreadmiral(P) Jørgen Berggrav
Telefon: 91695058
Epost: jberggrav@gmail.com
Vi må beregne en egenandel på kr 200 som bes innbetalt til konto nr: 6034.05.32735
Antrekk: Sivilt eller korrekt militært.

Det er anledning til å parkere inne på festningen. Navn på sjåfør og bilnummer må meldes inn på forhånd.