NROF OSLO INVITERER TIL INFANTERILØP

Lørdag 19. september 2020
Løvenskiold 200 m skytebane i Bærum

Start: Kl. 10:00.

Våpen: Ihht. NROF Rifle klasse 1, 2 eller 3. Våpen oppbevares under påsyn på standplass under løpet. N.B. Fra 1. august er ikke optikk med forstørrelse tillatt i klasse 2 og 3.

Registrering: Registrering og utdeling av startnummer fra kl 08:30 -09:00 på 200m standplass Løvenskjoldbanen

Gjennomføring: Terrengløp i løype på ca. 7 km. Orienteringsdel ca. 5 km, prøve i avstandsbedømming og måloppdagelse på post i teig, skyting gjennomføres rett før mål og meldingstjeneste leveres ved målgang. https://regelverk.forsvaret.no/fileresult?attachmentId=10890210

Tillegg: Hver enkelt feil på prøvene i løpet gir 1m tillegg.

Klasseinndeling: Iht. militære klasser.

Deltagere: Alle som har våpenkort for rifle, tjenestevåpen eller rifle utlånt i hht avtalen mellom NROF og Forsvaret kan delta.

Utstyr: Uniform eller sivilt tøy med lange bukser og ermer.

Ammunisjon: Deltagere må medbringe egen ammunisjon.

Prøveskyting: Kl. 09:05-09:35 på 200m banen.

Påmelding: Påmelding innen onsdag 10. september med navn, fødselsår, kjønn, adresse, tlf. epostadresse til kare.gulliksen@dnvgl.com

Startkontingent: Innbetaling av startkontingent til konto 9710.20.05442 innen påmelingsfristen, merket”Infanteriløp 2020”.
Avgift kr 100 for NROF medlemmer, kr 200 for andre deltagere

Etteranmelding: Før kl. 09:00 løpsdagen hvis ledig plass, kr 300
Alle påmeldinger/betalinger etter fristen 10. september kvalifiserer som etter anmelding

Premiering: 1/3 klassevis premiering.

Garderobe: Ikke tilgjengelig

Parkering: Ved banen.

Spørsmål: Kan stilles til Kåre Gulliksen, tlf. 910 01 025. e-post: kare.gulliksen@dnvgl.com