NROF OSLO INVITERER TIL ÅPENT NM I SKOGSLØP MED PISTOLSKYTING

Lørdag 17. oktober 2020
Løvenskiold 200 m skytebane i Bærum

Start: Kl. 1000.

Våpen: Pistol/revolver med uprofilerte skjefteplater. Kaliber: 9 mm /.38 eller større. Avtrekksvekt min. 1,36 kg. Våpenkontroll og merking vil bli gjennomført.

Registrering: Registrering og utdeling av startnummer fra kl 08:30 -09:00 på 200m standplass Løvenskioldbanen

Gjennomføring: Terrengløp i løype på ca. 8 km. Skyting fra 5 standplasser med 6 skudd mot hvert av 5 feltmål på avstand 15-40 m. På 2 standplasser skal skyting være stående enhånds, for øvrig stående fri ute støtte.
Fylling av magasin/hurtiglader og ladning av våpen SKAL KUN skje på den enkelte standplass.

Skytetillegg: To mål vil ha soneinndeling hvor treff utenfor innersone gir 1 minutt tillegg, mens skivebom gir 2 minutter tillegg. For øvrig gir skivebom 1 minutt tillegg.

Klasseinndeling: Iht. militære klasser.

Deltagere: Alle som har våpenkort for pistol/revolver, tjenestevåpen eller pistol utlånt i hht avtalen mellom NROF og Forsvaret kan delta.

Utstyr: Egen sivil påkledning. Husk hørselsvern!

Ammunisjon: Deltagere må medbringe egen ammunisjon.

Prøveskyting: Kl. 09:05-09:35 på mesterskapsskivene

Påmelding: Påmelding innen onsdag 8. oktober med
Navn
Fødselsår
Kjønn
Adresse
Telefon
Epostadresse
til kare.gulliksen@dnvgl.com

Startkontingent: Innbetaling av startkontingent til konto 9710.20.05442 innen påmelingsfristen, merket”NM Skogsløp 2020”.
Avgift kr 200 for NROF medlemmer, kr 300 for andre deltagere

Etteranmelding: Før kl. 09:00 løpsdagen hvis ledige skiver, kr 400
Alle påmeldinger/betalinger etter fristen 8. oktober kvalifiserer som etter anmelding.

Premiering: 1/3 klassevis premiering. Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje tildeles beste deltager.

Garderobe: Ikke tilgjengelig

Parkering: Ved banen.

Spørsmål: Kan stilles til Kåre Gulliksen, tlf. 910 01 025.
e-post: kare.gulliksen@dnvgl.com