Nord-norsk krigshistorisk aften

nmkf@nmkf.no

kbtz@getmail.no (hjemmekontor)