N3 kurs for NROF Oslo

NROF Oslo arrangerer N3 kurs i april.
Teori onsdag 17.4.
Praktiske øvelser lørdag 20.4.
Eksamensskyting lørdag 27.4.
Kurset gjennomføres på Løvenskiold skytebane.
Pris på deltakelse er kr 600,-

Kurset er åpent for selvstendige og aktive skyttere på Nivå 2.
Begrenset antall plasser.

https://www.nrof.no/wp-content/uploads/2023/02/VIDEREGAENDE-SKYTTER-NIVA-3-2019-endelig.pdf

Ønske om kurs sendes til Osloavdelingens kursleder Kaptein Albregt Moltumyr
Mail: albregt@gmail.com
Mailen må inneholde følgende informasjon:
* Fullt navn
* Grad og erfaring fra forsvaret
* Medlemsnummer
* Mobiltelefon
* Fødselsår
* Mailadresse
* Din skyteerfaring og dine ønsker/planer fremover.