Minnestunder 8. mai 2019

Følgende minnestunder blir gjennomført 8. mai av NROF avd Oslo

kl 1000 Blomsternedleggelse på kaptein Martin Linges grav Vestre Gravlund
kl 1100 Bekransning av general Carl Gustav Fleischers grav, Vår Frelsers gravlund – Æreslunden
Kl 1115 Markering av oberst Birger Eriksens grav, Vår Frelsers gravlund – Æreslunden. Dette skjer i samarbeid med Oscarsborgs venner.
Kl 1230 Kransnedleggelse i Minnelunden over falne i Kompani Linge /Shetlandsgjengen og Skottlandsbrigaden i regi av Forsvaret. NROF avd Oslo legger ned kranser.
Kl 1230 – 1400 Oslo Militære Samfund. Sosial sammenkomst med enkel servering. Anledning til å ta med gjester