Minnestund Andtjernåsen 12. mai 2019

Minnestund, Andtjernåsen, søndag, den 12. mai, 2019, kl. 12.00.

10 mai 1945 styrtet et britisk fly i Andtjernåsen grunnet dårlig vær. Det omkom 3 canadiere, 20 briter og en norsk liaissonoffiser. De skulle bidra til å sikre freden i Norge disse viktige dagene etter fredsslutningen og ved vår frigjøring. Alle er begravet på den britiske krigskirkegården på Vestre gravlund i Oslo.

NROF avd Oslo opprettholder sin tradisjon med å minnes disse soldatene som måtte gi sitt liv i tjeneste for å sikre vår fred.

De som ønsker å delta i denne minnestunden kan finn beskrivelse av veien fram til stedet hvor flyet styret og ytterligere informasjon om arrangementet på NROF avd Oslos hjemmesider. Utgangspunktet er Sørkedalen med parkering ved Pipenhusveien, rett ved Sørkedalen skole.

Andtjern kan googles. Fin sykkeltur opp mot Andtjern. Stien opp fra veien er godt merket. Kartutsnitt.

Ved spørsmål kontakt rittmester Pål Hammerstad, mobiltelefon: 920 64 013

NROF avd Oslo ønsker vel møtt til en høytidelig minnestund, samtidig som vi utnytter dagen i vår vakre natur.