MINNEORD VED OBLT. SVEN LIES BISETTELSE – ULLERN KIRKE DEN 30 JUNI 2020

(Minneord skrevet av seksjonsleder major Hans H. Thaulow)

Oblt. Sven Lie var formann I Norske Reserveoffisers Forbund-avdeling Oslo i to perioder- 1981-1984 og 1989-1991. Han var også visepresident i Forbundet i ett år.

Den perioden vi snakker om var en pionertid i foreningen som ble stiftet i 1976. Lie beskriver sin tid om formann som en lykkelig og interessant tid. Han utrettet mye- innledet samarbeid med naboforeningene og reserveoffiserenes forening i Sverige. Seremonien med kransnedleggelse ved retterstedet på Akershus den 17 mai ble i hans tid tildelt foreningen. Han etablerte sterke bånd til Forsvaret som består den dag i dag. Etter han gikk av som formann fortsatte han å støtte NROF med sitt nettverk, og kunnskap, Han opprettet flere premier som ble gitt til offiserer som hadde utmerket seg. Flere av disse skal i dag stå utstilt i Rena Leir.

Det som drev Oblt. Lie var ordene- «Frihet uten ett -Forsvar kjenner historien intet til.»

Oblt. Lie var en gentleman og offiser i all sin fremferd. Alltid korrekt og et forbilde for sitt befal og mannskap. Han tjenestegjorde ved mange avdelinger, men , som det er sagt var han spesielt knyttet til H.M.Kongens Garde. Hva karaktiserer en gardeoffiser? * Jo, han skal bl.a. kunne omgås sterkt drikke og sterke kvinner med system og fatning- og til enhver tid være i stand til å tale til folket», Lie oppfylte dette kravet.

Lie hadde de personlige egenskapene som gjorde at det han sa ble lagt merke til . Han hadde en naturlig autoritet.

Oblt. Lie er innehaver av flere medaljer/utmerkelser. Jeg vil spesielt nevne Forsvarsjefens høyeste utmerkelse-Forsvarsmedaljen med laurbærgren som er nr 16 av en rekke på 40 medaljer som kan bæres. Krigskorset med sverd er nr 1.

Oblt. Lie – Norske Reserveoffiserer takker deg for det du har gjort for foreningen og Forsvaret. Takk for God Vakt.

* Ta det jeg sier nå litt humorisksk- Lie var alltid i godt humør.