Mai-aktiviteter NROF Oslo

8. mai

AKERSHUS

07:30 – 07:45 – Markering av minnestein for falne fra Kompani Linge/Shetlandsgjengen og minnesteinen for falne fra Skottlandsbrigaden. Markeringen foretas av Akerhus kommandantskap.

VESTRE GRAVLUND

10:00 – Markering av Kaptein Martin Linges grav

VÅR FRELSERS GRAVLUND

11:00 – Markering av General Carl Gustav Fleischers grav

11:15 – Markering av Oberst Birger Eriksens Grav i samarbeid med Oscarsborgs Venner

14. mai

ANDTJERNSÅSEN-SØRKEDALEN

12:00 – Kransenedleggelse på minnesmerket over de som omkom ved flyulykken den 10. mai 1945

17. mai

AKERSHUS-RETTERSTEDET

08:30 – Kontreadmiral (P) Jørgen Berggrav, NROF Oslo, holder tale og legger ned krans. H.M.Kongens Garde stiller 20 gardister som seremoni, styrke og signalkvartett.

Ved behov for veiledning frem til det enkelte minnemarkeringstedet, vennligst kontakt Major(P) H H Thaulow tlf 67140979 / 41180097(mobil).