Mai-aktiviteter NROF Oslo

8. mai

09:00.  AKERSHUS:

Markering  av minnesmerkene over falne fra KP Linge/Shetlandsgjengen og Skottlandsbrigaden

10:00- VESTRE GRAVLUND:

Blomsternedleggelse på Martin Linges grav.

11:00. Vår Frelser Gravlund:

Blomsternedleggelse på General Carl Gustav Fleischers grav.

11:15.  Markering av Oberst Birger Eriksens Grav i samarbeid med Oscarsborgs Venner.

15. mai

KL 12:00. ANDTJERNSÅSEN-SØRKEDALEN:

Kransnedleggelse på minnesmerket over de som omkom ved flyulykken den 10 mai 1945.

 

17. mai

08:30   AKERSHUS-RETTERSTEDET:

Kransenedleggelse på minnesmerket over falne patrioter som ble skutt på Akershus under 2 verdenskrig, H.M.KONGENS GARDE stiller.

09:00-12:00 / så lenge det er besøkende

Lingeloftet -bygning 10 på Akershus festning- åpent for besøk og lettere servering.

 

Ved behov for veiledning frem til det enkelte minnemarkeringstedet, vennligst ring eller send sms til: 92015709.