Mai-aktiviteter NROF Oslo

8. mai

AKERSHUS

07:30 – 07:45 – Markering av minnestein for falne fra Kompani Linge/Shetlandsgjengen og minnesteinen for falne fra Skottlandsbrigaden. Markeringen foretas av Akerhus kommandantskap.

VESTRE GRAVLUND

10:00 – Markering av Kaptein Martin Linges grav

VÅR FRELSERS GRAVLUND

11:00 – Markering av General Carl Gustav Fleischers grav

11:15 – Markering av Oberst Birger Eriksens Grav i samarbeid med Oscarsborgs Venner

12. mai

ANDTJERNSÅSEN-SØRKEDALEN

12:00 – Kransenedleggelse på minnesmerket over de som omkom ved flyulykken den 10. mai 1945
Fremmøte ved parkeringsplass på Brenna, senest kl. 1100

17. mai

AKERSHUS-RETTERSTEDET

08:30 – Rittmester (P) Paal Hammerstad NROF Oslo, holder tale og legger ned krans.
H.M.Kongens Garde stiller 20 gardister som æresvakt og signalkvartett..