Jørn Buø: Russisk verdisyn og lederskap

Militærhistorisk Sælskab, seksjon i NROF Oslo

Russisk verdisyn og lederskap

– Hvilken betydning har det for det som foregår i Ukraina?

President i Norsk Reservistforbund, tidligere forsvarsattaché til bl.a. Russland, Ukraina og Hviterussland, oberst (R) Jørn Buø, holder foredraget Russisk verdisyn og lederskap – Hvilken betydning har det for det som foregår i Ukraina? hos Asker og Bærum Forsvarsforum. Buø har som forsvarsattaché til Russland arbeidet tett på høyere russiske offiserer, embedsverk og politisk ledelse og forteller her om deres verdisyn og lederskap, og hvordan han tror dette påvirker krigen i Ukraina.

Sted: Sandvika videregående skole, i auditorium 2 (kart under)

Tid: Onsdag 25. januar 2023 kl. 18.00.