Invitasjon til ROSIS officersbal

Bäste Nordiska officerskollega/försvarsvän!

ROSIS (reservofficerssällskapet i Svealand) önskar dig med sällskap hjärtligt välkomna till vår årliga officersbal på Cedergrenska tornet, se bifogat.

Vi hoppas att du/ni vill hjälpa oss att nå visionen om att arrangera Sveriges bästa officersbal.

För mer info om oss och balen se även gärna vår hemsida

Officersbal

Vi hoppas få se er som gäster på vår bal. Vänligen sprid denna inbjudan i era led till alla medlemmar via direktmail, hemsidan, möten etc vore vi tacksamma.

Vid ev frågor eller funderingar hör av er till oss.

Vi ser fram emot årets bästa bal tillsammans med er övriga officersvänner i Norden!

Peter Lissgärde + Eric Calmerman, ROSIS mässofficerare

Vedlegg: Invitasjon