Innkalling til Årsmøte

Det kalles herved inn til ordinært årsmøte i NROF avd. Oslo, tirsdag, den 15.03.2022, kl. 18.00.

Sted: Akershus festning, Oslo, Aulaen / Foredragssalen, bygning 62 (ved siden av Forsvarsmuseet).

Med henvisning til avdelingens vedtekter behandles følgende saker ved Årsmøtet.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av to til å underskrive Årsmøteprotokollen
  3. Årsberetningen 2021 – godkjenning
  4. Regnskap med revisjonsberetning 2021
  5. Ammunisjonsregnskap 2021
  6. Innmeldte saker (meldes inn seinest EN uke før møtet finner sted)
  7. Budsjett 2022
  8. Arbeidsplan 2022
  9. Tentativ arbeidsplan for kommende år
  10. Valg av leder og nestleder for 2 år. Øvrige styrerepresentanter velges for ett år. Revisorer og valgkomite.

Innmelding av sak for behandling av Årsmøtet 2022 må være styret i hende seinest 08. mars 2022

Med vennlig hilsen

Styret

Mobil: 92015709