Innkalling årsmøte 2021

 
Årsmøte 18 mars 2021 – NROF avd Oslo

Det innkalles med dette til Årsmøtet 2021 i NROF avd Oslo 18 mars 2021 kl 1800. På grunn av COVID-19 avholdes årsmøtet digitalt på Zoom. Med henvisning til dagens restriksjoner blir det ikke tilrettelagt for noen form for fysisk tilstedeværelse.

Med henvisning til avdelingens vedtekter behandles følgende saker ved Årsmøtet.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av to til å underskrive Årsmøteprotokollen
  3. Årsberetningen2020 – godkjenning
  4. Regnskap med revisjonsberetning 2020
  5. Ammunisjonsregnskap 2020
  6. Innmeldte saker (meldes inn seinest EN uke før møtet finner sted)
  7. Budsjett 2021
  8. Arbeidsplan 2021
  9. Tentativ arbeidsplan for kommende år
  10. Valg av leder og nestleder for 2 år. Øvrige styrerepresentanter velges for ett år. Revisorer og valgkomite.

Innmelding av sak for behandling av Årsmøtet 2021 må være styret i hende seinest 12 mars 2021

Påmelding/bekreftelse på deltakelse til årsmøtet skjer i år innen den 15. Mars 2021 til sekretæren på jon-rogs@online.no eller styreleder jan.v.jacobsen@barrun.net.

Møtet gjennomføres på den digitale plattformen Zoom. For å bli med på møtet, må du trykke på koblingen, eller lime den inn i nettleseren. https://zoom.us/j/97262258625?pwd=bjU2SjZ6MTkwQlNwUWdHWUxFQUhHdz09

For de med Zoom forhåndsinstallert kan møterommet også finnes ved å oppgi følgende informasjon:

Meeting ID: 972 6225 8625

Passcode: Oslo

Ved å følge lenken ovenfor, så vil en bli ført direkte til det virtuelle møterommet. Brukere som ikke har Zoom installert fra før blir bedt om å enten bli med via sin nettleser, eller installere programvaren. Sistnevnte er anbefalt, aller helst bør man ha installert Zoom på forhånd. Programmet finnes her: https://zoom.us/download

Møterommet åpner 17:30, og er åpent frem til midnatt.

Lenke til Årsberetningen 2020