Innkalling årsmøte 2019

NROF – AVDELING OSLO – KALLER INN TIL ÅRSMØTE 2019

Iht. til vedtektenes § 4 innkalles herved til ÅRSMØTE tirsdag 5. mars 2019 kl. 1630 i Forsvarsmuseets aula.
Før Årsmøtet begynner, blir det en orientering på tema «Reserven».

Årsmøtet – saksliste
Til behandling foreligger:

  1. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  2. Styrets årsberetning for 2018
  3. Regnskap 2018 med revisors beretning
  4. Ammunisjonsregnskap 2018
  5. Innmeldte saker
  6. Vedtektsendringer
  7. Budsjett for 2019 med forslag til eventuell tilleggs kontingent
  8. Arbeidsplan for inneværende år
  9. Tentativ aktivitetsplan for kommende år

Valg av:
– Leder for 2 år
– 6 styremedlemmer for 1 år, velges samlet
– Revisor m/vara for 1 år
– Valgkomité på 3 medlemmer for 1 år

Sak som ønskes behandlet, må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet (tirsdag 26 februar).
Saksdokumenter legges ut på våre hjemmesider i god tid før årsmøtet. Henvendelser skjer til styret med mailadresse oslo@nrof.no.

Skal du benytte bil til årsmøtet og ønsker å parkere inne på Akershus festning må vi melde inn og få godkjent dette på forhånd. Send i så fall navn og bilnummer til Stein Ove Bakke-Hanssen på, (eller mobiltelefon 906 06 480) innen fredag 1. mar kl. 12.00.

Styret
NROF avd Oslo