Geopolitisk seminar

NROF avd. Oslo inviterer i samarbeid med Forsvarets Høgskole til en aften med seminar og mulighet for påfølgende middag.

AMERICA AND CHINA MUST LEARN TO LIVE TOGETHER
They have less than 10 years.

Henry Kissinger (100 år) mai 2023

Dette seminaret er det 25. i rekken som avholdes på Akershus hvor vi søker å sette søkelyset på geopolitiske utviklingstrekk- politiske, militære, og økonomiske.
Årets seminar tar utgangspunkt i seminaret fra 2022 – «den turbulente overgangsperioden» og søke og belyse de geopolitiske utviklingstrekk ut fra at vi er på vei inn i en verdensorden hvor Kina og USA er de dominerende. Seminaret vil også se på om vi kan lære noe av historien.

Med utgangspunkt i Henry Kissingers uttalelse – hva innebærer dette – også for Norge?

Komplett program og påmeldingsinformasjon finnes her (.PDF)

Årets foredragsholdere er:

  • Jo Inge Bekkevold -Seniorrådgiver ved Institutt for forsvarsstudier
  • Generalmajor Dag Rist Aamodt – sjef Forsvarets Høgskole
  • Herbert Kristoffersen – sosialøkonom
  • Oberstløytnant (P) Palle Ydstebø – hovedlærer ved seksjon landmakt ved Krigsskolen

Velkomst ved Gro Thrane Øen, sjef for Stabskolen

 

Under middagen vil Ross Kolby, skuespiller og forfatter, ta oss med tilbake til 9. april 1940.