Foredrag høsten 2021

NROF avd. Oslo, v/ Seksjon for militær historie / Militærhistorisk Sælskab, har gleden av i samarbeid med Asker og Bærum Forsvarsforum å invitere til følgende høstprogram: