Bilder fra mai – NROF Oslo

Minnemarkeringene 8. mai

En bokfink som synger på gravstøtten til oberst Eriksen på Vår Frelsers gravlund, den: 08. mai 2020, ca. kl. 11.40

Minnemarkering Andtjernåsen, 10. mai

17.mai