Asker og Bærum Forsvarsforum inviterer

Invitasjon

Asker og Bærum Forsvarsforum: Forsvarsminister Frank Bakke-jensen holder
foredrag på Nadderud Videregående skole 11. april kl. 1830

Det var festtaler ved NATOs 70 års jubileum, men hvor går norsk forsvarsevne?
Ingen tviler på Frank Bakke-Jensens gode vilje, men hvor villige er regjeringen for øvrig til å
satse?

Nå får vår Forsvarsminister selv anledning til å svare og tilhørerne anledning til å spørre.
Det er ingen hemmelighet at mange forskere og offiserer, med forsvarssjefen i spissen,
betviler Norges evne til å forsvare seg selv. Blir det virkelig alvor kan vi i dag neppe holde ut
til hjelpen er på plass.

Forsvarssjefen vil sikkert belyse dette og ikke minst planprosessen fremover.
Mulighetene for å gjennomgå mål og virkemidler på nytt er nå. Nye langtidsplan skal
utarbeides i 2020. Den skal gjelde frem til 2024.
2024 sammenfaller med året NATOs medlemsland er forventet å bruke minst 2% av BNP til
forsvar i henhold til Wales erklæringen.

Premissene for den nye Langtidsplanen vil være særs viktige. Forsvarsministeren vil få
anledning til å forklare prosessen og hvilke rammebetingelser som vil gjelde. Hvem er med
når de fagmilitære rådene skal utarbeides? Sørger man denne gangen for at alle
forsvarsgrenene trekkes inn? Hvor mye vil man legge vekt på FFI rapporten ”Hvordan
styrke forsvaret av Norge”? Hvilke andre vurderinger vil bli lagt til grunn? Hva med
grensegangen til sivile sikkerhetsutfordringer? Vil man vurderer militært og sivilt
beredskap i sammenheng?

Spørsmålene er mange.

Et viktig spørsmål blir om regjeringen og det politiske miljø er villige til å prioritere slik at
råd og plan i sin tur kan oppfylles når Langtidsplanen etableres. Kanskje er det mye forlangt
å få svar på akkurat det.

Men spørsmålsrunden blir helt sikkert interessant.

Møt frem på Nadderud på torsdag! Dørene åpnes klokken 1800 og vi byr på kaffe og vafler.

Vel møtt,
Jan Fr. Mack
Asker og Bærum Forsvarsforening