Åpent møte i regi av Asker og Bærum Forsvarsforum

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen
«Den russisk – ukrainske krigen»

Onsdag 14. september kl. 1800, Sandvika Videregående skole Auditorium 1

Geir Hågen Karlsen har kanskje de klareste analysene av krigens gang
og hvilke utviklingstrekk man kan se.

Åpent møte, kaffe og vafler fra kl. 18:00, foredragene begynner
kl. 1830

Se vedlegg for mer om høstens program!
Vel møtt i auditorium 1 på Sandvika Videregående skole.

Forsvarssjefen kommer 17. oktober, samme sted.

Jan Fr. Mack for
Asker og Bærum Forsvarsforum