Alle skyte- og idrettsaktiviteter avlyses

Alle skyte- og idrettsaktiviteter avlyses frem til 13. april.
Oppdatering kommer så snart det blir endringer.

Styret
NROF Oslo