Aktuelle Geopolitiske Utviklingstrekk

Norske Reserveoffiserers Forbund – Avd. Oslo i samarbeid med Forsvarets Høgskole inviterer herved til en aften på Akershus – Gamle Logen.
Torsdag 14. januar 2021 kl. 16.00. Utsatt på ubestemt som følge av Covid-19 føringer i Oslo.
«AKTUELLE GEOPOLITISKE UTVIKLINGSTREKK»

 

NORDOMRÅDENE

Bernt Balchen(1958) “Kom Nord med meg»
Dette seminaret er det 22. i rekken som avholdes på Akershus hvor vi søker å sette fokus på geopolitiske utviklingstrekk-herunder politiske, militære og økonomiske.

 

De fire siste seminarene har hatt USA, Kina, Russland og Europa på agendaen. Disse landenes interesser møter hverandre i Arktis. Noen er felles, andre er klart motstridende.

Det er også 100 år siden traktaten om Svalbard ble undertegnet.

 

HVOR STÅR VI I DAG?

 

For å belyse denne problemstillingen har vi satt sammen følgende panel:

 

Arild Moe – senior forsker ved Fridtjof Nansens Institutt


Han vil behandle de politiske interessene i nordområdene-med fokus på Svalbard.

Har nedleggelsen av kulldriften politiske implikasjoner?
USA og Europa- hvilke interesser på kort og lang sikt?
Russland på Svalbard:
Hva er Russlands langsiktige interesser?
Er det blitt mere konflikt i forholdet til Norge? Hvorfor?
Kina som ny aktør på Svalbard. Hva vil de?
Havområdene rundt Svalbard – gamle posisjoner og nye elementer.
Kontinentalsokkelen: Hva står striden om og hva betyr snøkrabbens ankomst?
Fiskevernsonen: Russland godtar ikke norsk jurisdiksjonsutøvelse: Er det fare for konflikt?

 

Paal Hilde – førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole tilknyttet instituttet for forsvarsstudier (IFS)

Han vil ta for seg den militære sikkerhetspolitiske situasjonen i nord.

Historisk tilbakeblikk: Hvilken plass har sikkerhetspolitikken hatt i
Arktis?
Kald krig
1990-tallet
2000-tallet
2007 til i dag
Hvilken plass har nordområdene hatt i norsk sikkerhetspolitikk de
siste årene?
Hvilken plass har nordområdene og Arktis hatt i NATO og alliertes,
særlig USAs sikkerhetspolitikk
Hva er den sikkerhetspolitiske og militære situasjonen i Arktis i dag?

Lars-Jakob Alveberg – underdirektør olje og gassavdelingen i Olje og Energidepartemenet.

Han vil ta for seg  de økonomiske interessene.
I 2013 åpnet Norge nye store områder på norsk sokkel for første gang siden 1994 men de store funnene i Barentshavet sørøst har uteblitt. Det letes aktivt i andre områder, og drivverdige funn er gjort.
Forvaltningsplanen som ble vedtatt av Stortinget i juni 2020 setter også nye rammer for norsk sokkel, særlig for aktiviteten i nord. I tillegg er det kommet en rekke nye aktører på norsk sokkel.
Foredraget gir en oppdatert oversikt over ressursbildet aktørbildet, og aktiviteten i nord, og over rammene for petroleumsvirksomheten.

Program
1600-1615   Arvid Halvorsen Oberst – Sjef for FHS/Stabsskolen ønsker velkommen.1615-1645  Arild Moe senior forsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Utfordringene for Norge i Svalbard området. Arild Moe er statsviter fra UIO, og har gått Forsvarets russisk kurs. Han har fulgt norsk nordområdepolitikk -herunder Svalbard -politikken – i lang tid.  Moes forskning har særlig rettet seg mot Russland og landets energisektor.  I senere år har han vært opptatt av skipsfart i Arktis og han har ledet et forskningsprosjekt om asiatiske staters interesse i Arktis.
1645-1715  Pause/Forfriskninger
1715-1745  Førsteamanuensis Paal Hilde-Forsvarets Stabsskole. Sikkerhetspolitikk i Nord. Paal Sigurd Hilde har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oxford. Han arbeidet i perioden 2004-2008 ved avdelingen for sikkerhetspolitikk i Forsvarsdepartementet. Fra 2008 til 2013 ledet han senteret for norsk og europeisk sikkerhet på Instituttet for Forsvarsstudier. Hans forskningsinteresser omfatter norsk sikkerhets og forsvarspolitikk-herunder NATO og nordområdene.
1745-1815  Underdirektør Lars-Jakob Alveberg Olje og Energidepartementet. Kampen om petroleumsressursene i nord. Lars-Jakob Alveberg har i dag ansvaret for gjennomføringen av konsesjonsrunder i forhåndsdefinerte områder på norsk kontinentalsokkel. Han har befalsutdannelse fra Marinen, og økonomiutdannelse fra Warwick (UK). Han har erfaring som oljeselskapsanalytiker i London og  har også tjenestegjort i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og i Forsvarets Sikkerhetsavdeling.
1815-1855  Paneldiskusjon – spørsmål fra salen
1900-1930  Professor Tom Kristiansen. General Otto Ruge og krigen i 1940: Overraskelse eller forutsigelse?
Tom Kristiansen er professor i moderne historie ved UiT Norges arktiske universitet. Han har tidligere vært tilknyttet Institutt for forsvarsstudier, Sjøkrigsskolen og Forsvarsmuseet og vært gjesteforsker ved Militärgeschichtliches Forschungsamt, Freiburg og St Antony’s College, Oxford.
Interesseområder er strategiske studier, Norden og stormaktene, og maritim, verdenskrigenes og diplomatisk historie. Siste bok er biografien over Otto Ruge.

1945-2145  Fellesmiddag i  «Store Sal» Vert er sjef FHS/Stabsskolen. Møtet avsluttes med en middag i Store Sal i Gamle Logen. Møtet er gratis. Middagen har en kuvertpris på kr 800. Det serveres en 2 retters middag med vin/mineralvann og kaffe. Det er opp til hver enkelt om man vil delta på middagen.
Spesielt innbudte er August Rathke og Erling Lorentzen, begge fra Kompani Linge.
DET ER I ÅR 80 ÅR SIDEN KRIGEN STARTET OG 75 ÅR SIDEN DEN 2. VERDENSKRIG SLUTTET.
Vi vil markere dette gjennom skuespiller Ross KolbyRoss Kolby er skuespiller og forfatter. Han vil under middagen ta oss tilbake til 7 juni 1945 sett igjennom øynene til de som var med.Etter middagen blir det – dersom situasjonen tillater det- anledning til å avlegge et besøk i Lingeklubbens gamle lokaler. Disse er i dag overtatt av Forsvarets spesialstyrker, men Lingklubbens eiendeler og historie har en sentral plass her.
ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 

MØTET BEGYNNER PRESIS I SAMSVAR MED GOD MILITÆR TRADISJON. NB – MERK TIDEN – 16.00.

PÅMELDING TIL
stein.ove.bakke-hanssen@forsvarsbygg.no eller tlf. 906 06 480 med angivelse om man ønsker middag eller ikke. Av helse så vel som av sikkerhetshensyn må adresse, e-post og telefonnummer oppgis. Det er anledning til å parkere inne på festningen. Navn på sjåfør og bilnummer må også meldes inn på forhånd

Bankgiro 6034.05.32735. Påmelding innen 27. oktober.

Det er anledning til å ta med gjest(er)

Antrekk: Pent antrekk

Covid 19.Smittevernreglene gjelder.

Til orientering vil konferansen bli gjennomført i et lokale med plass til over 500. Det vil si at kravet om en meters avstand ivaretas. Det maksimale antallet som er tillatt er 200. Norsk Totalforsvarsforum har nettopp gjennomført en konferanse med 180 deltagere i de samme lokalene.

VELKOMMEN
Hvordan komme til Gamle Logen
Gamle Logen har adresse Grev Wedels Plass 2. Bygningen ligger til Venstre like før hovedporten til Akershus Festning (Kirkegaten).