Akershusmøte 2. november 2022

Norske Reserveoffiserers Forbund – avd. Oslo i samarbeid med Forsvarets Høgskole inviterer herved til en aften på Akershus festning i Fanehallen/Artilleriloftet bygning 51 onsdag 2. november 2022 kl 16.00.

Se vedlegg for mer informasjon