Styret i avdelingen Nedre Romerike

Avdelingen har følgende kontaktperson og adresse:

NROF avd. Nedre Romerike
v/ Erik Olafsson
93216259
Postboks 9
2026 Skjetten

Tillitsvalgte:

Leder Erik Olafsson erik@eliselektro.no 93216259
Nestleder Gunerius Finstad gunerius.finstad@gmail.com 95253110
kasserer Odd Hegre brit.sather@getmail.no 93034200
sekretær Tom Erik Korsviken tom.erik@korsviken.com 90774909
styremedlem Rolv R. Hauge rolv.r.hauge@online.no 91138287
styremedlem Cato Rude-Hansen cato@terjehansen.no 90607861
styremedlem Remy Skovlie remy@skovlie.no 95713173
varamann Petter Olafsson petteola@gmail.com 41328804
varamann Vidar Carlstad vidarc@live.no 90060429
varamann Knut Breiby knut.breiby@getmail.no 93001230
styremedlem/leder IU Vidar Svindal vsvindal@gmail.com 90955005
Utenlandskontakt Petter Olafsson petteola@gmail.com 41328804