Innkalling Årsmøte 2023 NROF Moss og Omegn.

Medlemmer i NROF avd. Moss og Omegn inviteres med dette til Årsmøte Tirsdag 13. februar 2024 kl 1830.
Noreødegården, Moss Orienteringsklubb, 1599 Moss.

Dagsorden:
Faste saker:
1. Godkjenning av innkalling og at Årsmøtet er lovlig satt.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning 2023.
5. Regnskap med revisjonsberetning.
6. Ansvarsfrihet for styret.
7. Innmeldte saker.
8. Budsjett.
9. Arbeidsplan for inneværende år (2024).
10.Tentativ aktivitetsplan for kommende år (2025)
11.Valg.

Forslag til Årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 6. februar 2024.
Dette sendes nestleder: fredrik.kase@gmail.com eller moss@nrof.no

Vel møtt til en hyggelig og interessant kveld.