Terminliste 2024

Terminliste for NROF Kongsberg 2024 (lenke)

NROF har innført et nytt medlemssystem (Rubic).  I dette systemet må alle som skal delta på skyting melde seg på før den aktuelle aktivieteten siden vi ikke lengre har mulighet til å registrere aktiviteter for medlemmer i ettertid.   Dette er den eneste måten å få godkjent og dokumentert skyteaktiviteter.  Alle har mottatt informasjon fra NROF sentralt pr. epost om hvordan man logger seg på app.rubic.no og det er enkelt å finne fram til aktiviteter og melde seg på der.

Det vil som vanlig ikke bli skyting med både rifle og pistol alle de nevnte gangene. Skytingene vil bl.a. bli tilpasset hvilke baner som er tilgjengelige.  Skytingene der det er angitt banenummer er relativt sikre, men det vil erfaringsmessig bli noen endringer. Vi kommer tilbake med mer info etter hvert som detaljene blir avklart. Følg derfor nøye med her og på epost i forkant av de enkelte skytedagene. NROF Kongsberg har egnede rifler (kaliber 5,56/.223 og .22LR) og pistoler (9mm) som kan lånes i forbindelse med skytingene.

Årsmøtet 22.02.2022 bestemte at styret skal kreve inn en egenandel for å dekke noe av kostnaden til den ammunisjonen den enkelte får utlevert under skytinger og som vi må kjøpe inn til foreningen hvert år. Dette betyr i praksis at alle deltagere på våre skytinger som benytter NROF Kongsbergs ammunisjon må betale en «startavgift» på 100 kroner pr gang.  (Avgiften kan settes noe høyere for større helgestevner etc.) «Startavgiften» skal betales via påmeldingen i Rubic.   (Gjester må betale faktiske utgifter til ammunisjon som de evt mottar.)

Styret NROF Avd. Kongsberg  

 

Invitasjon til NROFs N2 feltmesterskap 2024.

Påmelding i Rubic