Styret

Styre NROF Kongsberg 2020

  Verv   Navn   Telefon
 Formann  Rune Poortman  97 02 02 08
 Nestformann  Truls B. Lang  93 49 79 36
 Kasserer  Per Arne Nilsen  91 80 34 45
 Sekretær  Jonny Jørgensen  91 69 78 03
 Styremedlem  Johan Røneid  90 53 19 61
 Styremedlem  Håkon Strøm  95 93 99 27
 Varamedlem  Svein Helge Hennum  92 86 25 75
 Varamedlem  Jon A.Z. Andersen  91 73 09 60

 

Dersom du har meldinger til styret, så send epost til: nrof.kongsberg@gmail.co