Styret

Styre NROF Kongsberg 2023

  Verv   Navn   Telefon
 Formann  Rune Poortman  97 02 02 08
 Nestformann  Truls B. Lang  93 49 79 36
 Kasserer  Per Arne Nilsen  91 80 34 45
 Sekretær  Johan Røneid  90 53 19 61
 Styremedlem  Daniel Brynhildsvold  46 54 48 89
 Styremedlem  Håkon Strøm  95 93 99 27
Styremedlem  Fredrik Glette 93 28 38 26
Varamedlem  Jon A.Z. Andersen 91 73 09 60

 

Dersom du har meldinger til styret, så send epost til: nrof.kongsberg@gmail.com