Tillitsvalgte

Avdelingen har et styre bestående av 6 styremedlemmer. I tillegg har vi en valgkomité, et skyteutvalg, en feltsportkomité og en krigshistorisk gruppe.

Styret

 • Leder: Arild Mauseth (46854232, knivmakera.m@gmail.com)
 • Nestleder: Willy Fauchald (97711914, wf@pharma-consult.no)
 • Kasserer: Morten Stårvik (41764920, morten.starvik@gmail.com)
 • Styremedlem: Gunnar Ole Westby (95419105, gunnarwestby44@gmail.com)
 • Styremedlem: Kjell Knutsen (97758602, kkn@ringsaker.kommune.no
 • Styremedlem: Johnny Sørli (99424082, jo-so2@online.no)

Revisor:

 • Ansteen Dobloug

Skyte/våpenutvalg

 • Morten Stårvik (leder)
 • Arild Mauseth

Valgkomité

 • Arne Westlie (90988513, arwestlie@gmail.com)

Feltsportkomité

 • Steinar Andersen (leder)
 • Kjell Knutsen

Krigshistorisk gruppe

 • Jan E. Kleven
 • Gunnar Ole Westby
 • Arild Mauseth
 • Kjell Knutsen
 • Øyvind Liberg