Årsmøte 2024

Årsmøte blir på pilgrimsenteret på Dale-Gudbrands gard onsdag 21 februar kl 18:30.

Vanlige årsmøtesaker.

Orientering om OPRA og Rubic.

Enkel servering og kaffe.

Generalsekretæren deltar på møte og vil komme med en del informasjon fra sentralt hold.

Vel møtt!

 

Sekretæren/styret