8. mai i Sel kommune 2023

Sel kommunes markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2023
Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet 8. mai. På denne viktige
merkedagen minnes vi dem som har gitt sitt liv for vår frihet. Vi viser også støtte og anerkjennelse til alle norske
kvinner og menn som har gjort og gjør en stor innsats for å verne om vårt demokrati, for fred og frihet, hjemme
så vel som ute. Dagen er en betydningsfull markering av innsats og offer for dem som har tjenestegjort i
internasjonale operasjoner for Norge. Det gir samfunnet anledning til å hedre alle våre veteraner for innsatsen,
og til å markere verdiene vi som nasjon forsvarer.
Program:
09.55 Nord-Sel kirke: Ordføreren taler og legger ned blomster på det store minnesmerket over

falne Engelske soldater
Elever fra Otta skole legger ned en rose på hver at de 31 soldatgravene
Sel og Vågå Musikkforening spiller
Flaggvakter fra Norsk Reservistforbund, NROF

11.00 Sel kirke: Ordføreren taler og legger ned blomster ved monumentet over falne Selværer
De eldste barna fra Selsverket barnehage og elever fra Otta Ungdomsskole deltar
Otta Musikkforening spiller
Flaggvakter fra Norsk Reservistforbund, NROF

11.50 Stasjonsparken: Ordføreren taler og legger ned blomster ved bautaen over Olav Bismo

Elever fra Otta skole deltar
Otta Musikkforening spiller
Flaggvakter fra Norsk Reservistforbund, NROF
12.30 Øvre Havn: Hendelsene i Øvre Havn ved Frank Turmo

Marit Bergum legger ned blomster ved bautaen over Oluf Havn og Einar Boyesen
Elever fra Otta Ungdomsskole deltar

13.00 Heidal kirke: Ordføreren taler og legger ned blomster ved graven til soldaten

William Flechter
Elever fra Heidal skule deltar
Heidal Musikkforening spiller
Flaggvakter fra Norsk Reservistforbund, NROF

18.00 Veteransamling i steinfjoset på Moe Gard (Selsverket)
I Sel kommune har vi hatt veteraner så langt tilbake som i Tysklandsbrigaden, og vi har innbyggere som har
deltatt/deltar i internasjonale operasjoner helt fram til i dag. Vi ønsker å invitere veteranene og deres
familie/pårørende til veteransamlingen.
Program:
Program:
 Velkommen ved ordfører Eldri Siem
 Hilsen til veteranene ved Ørjan Venås, områdesjef for HV-05 201 Nord-Gudbrandsdal
 Gudbrandsdal Krigsminnesamling ved Jon Inge Nordlien
 Sosialt samvær med kaffe og kake
Det er fint om vi får tilbakemelding til 61 70 07 00 / mette.josten@sel.kommune.no fra de som har lyst til å
delta veteransamlingen