8.mai 2019

  

Bauta/minnestein Ringebu                                                                                                          Venabygd Kirkegård

Fv- Lt. Thor Kvitrud, Kapt. Rune Wilhelmsen, og Fenr. Stein Erik Aaseth         Fv- Kapt. Rune Wilhelmsen. Lt. Thor Kvitrud og Fenr. Stein Erik Aaseth

Link til mer info: Ringebu stavkirke                                                                             Link til mer info: Venabygd kirke

Til alt personell registrert ved NROF avd. Gudbrandsdal !
I fjor ble vår avdeling tildelt oppdraget for minne-seremoni 8.mai, i Ringebu og Venabygd.
Dette videreføres fra i fjor, og da med litt mer innhold. Håper noen av dere har anledning til å være med.
De av dere som har uniform, oppfordres til å bruke det.
Formann Rune Wilhelmsen holder en appell ved Bautastein i Ringebu, på nordsiden av låven, og på kirkegården i Venabygd.
Vår avdeling dekker også Sør-Fron og Nord-Fron, ved Kaptein Per Gunnar Hagelien Ta kontakt for tid og sted mob. 907 35 859
Ved Lesjaskog Kirke stiller Lt. Håvard Hole Nestande og Sjt. Stein Inge Bjorli. Kontakt Håvard på mob for oppmøte, mob. 415 47 557
Ved Ringebu og Venabygd stiller formann, nestformann og sekretær. Kontakt/ beskjed om oppmøte gis til sekretær på mob. 922 46 382

 

Tekst hjemmeside Ringebu kommune:

8. mai – Markering av frigjøringsdagen og veterandagen i Ringebu kommune

Kl. 16.00 ved minnestein over falne under 2. verdenskrig ved Ringebu Stavkyrkje/Ringebu Prestegard
Kl. 17.30 ved de engelske soldaters grav ved Venabygd kirke.
Markering i regi av Norsk Reserveoffiserers Forbund NROFVi minnes de som har ofret alt under 2. verdenskrig og ærer veteranene som har forsvart fred og frihet i Norge og rundt om i verden.
Ringebu Fåvang skolekorps og Henry Eggen bidrar med musikk.
*Minnestein ved Ringebu Stavkyrkje er plassert i nordenden på den nye gravlunden, nedenfor driftsbygningen i Ringebu Prestegard. 
   
Ved bauta/minnestein Ringebu                                                                  Ved Venabygd kirke
Ringebu – Fåvang skolemusikk                                                      Ringebu – Fåvang skolemusikk


Kort rapport frå Nord-dalen 8.Mai 2019

Sel kommune:

Fenrik Richard Høiberg og undertegnede, Løytnant Håvard H. Nestande, deltok på markeringer i Sel kommune. Ordfører Pryhn holdt tale og Otta Musikkforening spilte.

Nord-Sel Kirke: æresvakt ved minnelund for falne engelske soldater. Skolebarn fra Nord-Sel skole la ned hver sin rose på de 15 soldatgravene/minnene.

Selsverket kirke: æresvakter ved minnesteinen over norske falne. Barnehagebarn deltok.

Otta Sentrum minnestein i parken: æresvakter. Skolebarn fra Otta Ungdomsskole deltok.

Lesja kommune:

Sersjant Stein Inge Bjorli og Løytnant Håvard H. Nestande gjennomførte minnemarkering ved Lesjaskog kirke. Her er det tre minne steiner. Vi markerte ved minnestein over falne fra siste krig. Stein Inge holdt tale og la ned blomster. Håvard var seremoniansvarlig med organisering før, under og etter. Godt oppmøte fra folket på Lesjaskog. Vi talte over 20 stykker som deltok i markeringen.

  

Ordfører Pryhn holder tale                                                                                                            Bauta/minnestein Lesjaskog

Æresvakt jernbaneparken Otta,                                                                                                   Lt. Håvard H. Nestande

fv- Lt. Nestande og Fenr. Richard Høiberg

  

Bauta / minne steiner v/Lesjaskog Kirke                                                      Lesjaskog kirke

Link til mer info: Om Lesjaskog kirke


Rapport 8 mai, v Kapt. Per Gunnar Hagelien

10:15 Kransenedleggelse ved minnelund britiske falne, Kvam kirke. Tale ved ordfører Rune Støstad, Nord- Fron. Æresvakt.

Kransenedleggelse minnestein Solberg.

Kransenedleggelse minnebautaen norske falne Fredsparken, Kvam

Kransenedleggelse minnestein sivile falne Fredsparken.

Tale ved ordfører Rune Støstad, Nord- Fron. Æresvakt.

11:15 Kransnedleggelse på grav Heimstad, Sødorp kirke Tale ved ordfører Rune Støstad, Nord- Fron. Æresvakt.

Kransenedleggelse på grav Sæthersmoen. Æresvakt

12:00 Kransenedleggelse grav Bjarne Lien, Sør-Fron kirke.

Tale ved ordfører Ole T Muriteigen.  Æresvakt.

    

Kvam kirkegård                                                                                    Bauta/minnestein Fredsparken Kvam

Link til mer info: Kvam kirke

  

Kapt. Per Gunnar Hagelien                                               Sør-Fron kirke Fv- Kapt. P G Hagelien, ordfører Ole T Muriteigen

Link til mer info: Sør-Fron kirke