Årsmøte 2022

Årsmøtet er onsdag 30. mars kl. 18.00 i lokalene til gamle IBAS i Tajevegen 1.

Saksliste for årsmøtet:

– Valg av ordstyrer og referent

-Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll.

– Godkjenning av innkalling

– Godkjenning av årsberetning

– Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning

– Godkjenning av terminliste/aktivitetsplan og budsjett for 2022

– Valg

– Innmeldte saker 

På grunn av situasjonen i samfunnet vil vi ikke kombinere møtet med sosial samling denne gang. 

Saker som ønskes tatt opp må være leder i hende senest 16. mars. 

Årsmøtepapirer etter møtet blir distribuert etter ønske pr. e-post .

Saker sendes pr. e-post : tore_bekkelund@hotmail.com