Stabsmedarbeidere og stand-medarbeidere søkes!

For at vi i NROF avd. Drammen skal kunne gjennomføre aktiviteter må vi ha hjelp fra våre medlemmer. Samme gjelder når vi skal nå ut til eksisterende og nye medlemmer.

Søndag 1. september skal vi gjennomføre den gode gamle «3-mila» i Drammen. Vi trenger folk i staben til å sørge for at arrangementet blir bra. Roller som skal bekles er registrering og sekretariat på HV-huset på Muusøya, drikkestasjon ved start/runding/mål ved HV-huset og ved runding på Holmenokken, sikkerhetspersonell i løypa, sambandspersonell og «altmuligperson» som kan kaste seg inn i enhver rolle der det er behov.

Ta kontakt med leder, Nils, på tlf. 95743203 eller epost til drammen@nrof.no hvis du kan bidra.

 

Sammen med NVIO Drammen og omegn skal vi i år også ha besøkstelt under Elvefestivalen, 23.-25. august.

Vi trenger medarbeidere til opprigging på fredag og nedrigging på søndag og standmedarbeidere på lørdag og søndag fom. kl. 10.00 – 18.00.

Ta kontakt med leder, Nils, på tlf. 95743203 eller epost til drammen@nrof.no hvis du kan bidra.

 

Det er viktig at medlemmer bidrar til å holde avdelingen i live. Styret kan ikke gjøre alt..