Sambandsgruppa

Sambandsgruppa består av medlemmer som fortsatt er i tjeneste og av reservister.

Gruppa har tilhold i 2. etasje på HV-huset i Drammen hvor gruppas HF og VHF stasjoner blir benyttet, i tillegg til håndapparater ute i teig.

Fokuset for gruppa er å vedlikeholde kunnskaper tilegnet gjennom tjeneste i Forsvaret og videreutvikle og tilegne seg ny kunnskap innen fagfeltet.

Flere av medlemmene har løst radioamatørlisens og gruppa har egen instruktør for utdanning og sertifisering av ny medlemmer.