Program for 8. mai

Markering av frigjøringsjubileet og veterandagen i Drammen kommune 8. mai 2020

Drammen kommune vil markere dagen i samarbeid med Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Drammen Sjømannsforening, Drammen Forsvarsforening, Norske reserveoffiserers forbund (NROF), Drammen Ungdomsråd, Eiker historielag og Batteriøyas vel.

Det vil foregå markeringer 4 steder i kommunen. Ordfører Monica Myrvold Berg vil være til stede ved 3 av disse. Markeringene vil bli filmet og lagt ut på Drammen kommunes nettside og facebook-side slik at de blir gjort tilgjengelig for så mange som mulig.

Gjeldende retningslinjer åpner fra 7. mai for arrangementer hvor inntil 50 personer er til stede. Det er derfor mulig for publikum å være til stede på markeringene så lenge det totale antallet på hvert sted er under 50 (inklusive arrangørleddet). Arrangementene vil være i henhold til anbefalte smittevernregler, med god avstand (minimum 1 meter) mellom de tilstedeværende. Personer med luftveissymptomer oppfordres til å holde seg hjemme.

Program:

Kl. 10.00: Nedre Eiker kirke. Kransenedleggelse og tale ved ordfører Monica Myrvold Berg. Opplesing av navn fra bautaen. Musikalsk innslag.

Kl. 11.00: Mjøndalen stasjon, monument over Rygh-aksjonen. Kransenedleggelse og tale ved Eiker historielag.

Kl. 11.00: Strømsø kirke. Kransenedleggelse og taler ved ordfører Monica Myrvold Berg og Stig Nesle fra Drammen Sjømannsforening. Appell ved Drammen Ungdomsråds nestleder Jesper Strøm. Musikalsk innslag.

Kl. 12.30: Batteriøya (Svelvik kirke er opptatt). Kransenedleggelse og taler ved ordfører Monica Myrvold Berg og Jan Stensvold fra Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Musikalske innslag ved representanter fra Svelvik musikkorps og Svelvik mannskor.

Kl. 13.30: Batteriøya, Svelvik. Salutt ved Batteriøyas vel.