Oppstart av høstsesongen

2020 er som vi alle vet og kjenner på, et «annerledes-år».

Vi må alle gjøre vårt for å begrense Covid-19, men vi må allikevel forsøke å ha noe aktivitet i avdelingen.

Aktivitetsplanen er oppdatert og Sambandsgruppa har lagt opp til en spennende høst med mye kunnskapsformidling og trening.

Skyttergruppa starter forsiktig opp med N3 praktisk kurs 22. og 29. august. Vi skal prøve å få til mer skyteaktivitet for alle før høstmørket setter en naturlig stopp.

Våre venner i NROF Ringerike skal ha både N1, N2 og N3 kurs i høst og vi har fått signaler om at det er ledig plass til medlemmer fra Drammen hvis ønske og behov. Meld din interesse for kurs til drammen@nrof.no så setter vi opp en liste til Ringerike.

Vi ses!

Nils Kr. H. Hedemark

Leder, NROF avd. Drammen