Nykjuadagen 7. mars 2021

Tradisjonen tro gjennomføres Nykjuadagen søndag 7. mars for å markere tragedien som skjedde 10. mars 1945 da to MILORG-karer ble skutt og drept.

Det blir bålkaffe ved Vesle Nykjua i Finnemarka.
Seremonien starter kl. 12.30.
Minnestunden arrangeres av Norske Reserveoffiserers Forbund i Drammen i samarbeid med DNT Drammen og Omegn.
Lettest adkomst er på ski fra Kanada i Lier, eller fra Sponevollen i Modum. Begge turene er på 9-10 km i oppkjørte løyper.