Nok en historisk kveld i NROF avd. Drammen

I kveld har vi gjennomført både vanlig pistoltrening på Røyken og Hurums bane i Åros og eget standplasslederkurs på Reistadlia skytebane.

Det meldes om god mengdetrening på taktisk og kritisk magasinbytte på pistolbanen og lydhøre og interesserte kursdeltagere på riflebanen.

Avd. Drammen tar stadig skritt i retning av en aktiv og spennende reserveoffiser gruppe!