Marsjmerkeprøve 2019

NROF avd. Drammen har gleden av å invitere til Marsjmerkeprøve!

Påmelding til drammen@nrof.no innen fredag 23. august.

Avdelinger melder samlet påmelding via kontaktperson.

Påmeldingsavgift kr. 100,- pr. deltager til konto 6017 05 18767.

Merkes med «Marsjmerke 2019 <navn> <avdeling>»

Eller Vipps, kjøp og betal, NROF Drammen (#550911)

Fullstendig invitasjon:

Invitasjon Marsjmerkeprøve 2019