Klatre- og rappelleringskurs

Har du erfaring med, eller har du lyst til å starte med klatring?

NROF avd. Drammen starter i 2022 opp kurs i klatring innendørs i samarbeid med Klatreverket AS i Drammen. Aktiviteten retter seg i hovedsak mot de medlemmene som er i styrkestrukturen og målet er å utdanne instruktører i NROF for å kunne tilby denne kompetansen videre. Det oppfordres til naboavdelinger å stille med deltagere.

Når vår kompetanse tillater det trekker vi utendørs og med egen instruktør og med Klatreverkets instruktører gjennomføres utendørsklatring og kurs i rappellering.

 

Slik det ser ut p.t. blir prosjektet gjennomført slik:

Intro-kveld med instruktør, Topptausikringskurs, Friklatringskurs, Uteklatringskurs, Rappelleringskurs og Felles klatretreninger.

Oppstart instruktør-base utdanning I, vår/forsommer 2022. Oppstart instruktør-base utdanning II, høst 2022.

 

Det er mulig det blir en egentrenings-løsning på Klatreverket slik at man kan stå friere til når man vil trene, men p.t. er det lagt opp til felles klatrekvelder.

For kursene blir det lagt opp til en moderat egenandel. Avdelingen holder utstyr, så alt du trenger er lyst, egnet treningstøy og tid.

Meld interesse til drammen@nrof.no